ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο : 2310 740 628
    Κινητό : 6978 222 245
    Φαξ: 2310 740 628

    Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

  • Τηλέφωνο : 2310 780 202

    Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα